Pełna księgowość​

Nasza oferta jest szeroka:

 • pomoc w rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej;
 • zgłoszenie danych rejestrujących Spółkę do KRS ;
 • ewidencjonowanie dokumentów w księgach rachunkowych (na podstawie dokumentów papierowych lub elektronicznych);
 • prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupów dla celów określenia podatków od towarów i usług;
 • sporządzanie i składanie deklaracji na podatek od towarów i usług (VAT)
 • kalkulacja zobowiązań z tytułu podatków dochodowych;
 • sporządzanie zeznania rocznego na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi (PIT,CIT)
 • sporządzanie i wysyłanie zestawień JPK do urzędu skarbowego;
 • sporządzenie bilansów finansowych rocznych i okresowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych wraz z naliczaniem odpisów amortyzacyjnych;
 • archiwizowanie dokumentów księgowych w formie papierowej i elektronicznej;
 • sporządzanie bilansu zamknięcia roku obrotowego wraz z rachunkiem zysków i strat.