Obsługa kadrowa

Prowadzimy obsługę kadrową wraz z naliczaniem płac, sporządzaniem list płac, raportowaniem do ZUS,

Zakres czynności obejmuje:

 • zakładanie i prowadzenie akt pracowniczych;
 • weryfikacja i uzupełnienie teczek pracowniczych po rozpoczęciu współpracy;
 • przygotowanie dokumentów na rozpoczęcie lub zakończenie zatrudnienia (porozumienia, zwolnienia);
 • kalkulacja wynagrodzeń;
 • sporządzenie listy płac ;
 • monitorowanie terminów płatności zobowiązań na rzecz ZUS;
 • zgłoszenie pracowników oraz sporządzanie deklaracji do ZUS;
 • zarządzanie zwolnieniami, urlopami i innymi nieobecnościami pracownika na rzecz Klienta;
 • prowadzenie ewidencji urlopów, ustalanie wymiarów i limitów urlopów;
 • wykonywanie szkoleń i dokumentacji BHP;
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy PIT;
 • sporządzanie deklaracji;
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu, o zarobkach lub na rzecz komorników;
 • pomoc w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (również za pomocą usług outsourcingu;
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń i zasiłków w formie elektronicznej;
 • wyprowadzanie i obsługa zaległości kadrowo – płacowych.