Księga przychodów i rozchodów

Biuro rachunkowe  oferuje prowadzenie księgowości w formie Księgi Przychodów i Rozchodów.

Księga podatkowa przychodów i rozchodów – KPiR – służy do ewidencjonowania działań gospodarczych (przychodów lub kosztów). Księga została przewidziana wyłącznie do celów podatkowych tj. ustalenia podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku.
Do prowadzenia KPiR zobowiązane są osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą, których dochód za poprzedni rok obrotowy nie przekroczył 2 000 000 euro

W zakresie usług prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR) oferujemy:

  • Doradztwo w wyborze odpowiedniej formy opodatkowania;
  • Ewidencjonowanie dokumentów w KPiR (na podstawie dokumentów papierowych lub elektronicznych);
  • Księgowanie dokumentów otrzymanych drogą elektroniczną lub w formie papierowej;
  • Sporządzanie i składanie deklaracji na podatek od towarów i usług (VAT);
  • Sporządzanie zeznania rocznego na podstawie danych wynikających z KPiR  (PIT);
  • Sporządzanie i wysyłanie zestawień JPK do urzędu skarbowego;
  • Kalkulacja miesięcznych/kwartalnych zobowiązań z tytułu podatków dochodowych;
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych wraz z naliczaniem odpisów amortyzacyjnych,
  • Prowadzenie dokumentacji i rozliczeń na rzecz ZUS;